Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Руски или татарски език - Давид М. Кокизов (1911)

Никои от сега известните исторически източници не представят убедителни доказателства, че тюркския език, който (Европейските) караити в момента говорят е майчин език, както руският е езикът за славянското населението на голяма част от Руската империя, френският език е езикът на французите и японския е езикът за японците и т.н.
Напротив, историята ни дава доказателства (макар и само косвени доказателства), че в далечното минало диви орди от татари покорили нашите миролюбиви предци и че под тяхното правило майкчиният ни език - Библейският иврит бил заменен от езика на татарите по принудителен или доброволен начин.
Тази смяна не е имал културна полза за нашия народ, а по-скоро обратното.
Така било много по-трудно за нашите предци да общуват с цивилизованите народи за приемане на знанието което тези народи са постигнали в различни области на науката и изкуството; време е да зададем един сериозен въпрос.
Време ли е да се замени нецивилизования татарски език с един цивилизован език, като руския език?
Основните причини поради коите Европейските караити трябва да заменят своя татарски език с културен и цивилизован език са следните:
(Европейските) караити са използвали езика на татарите в продължение на няколко века, през този период те не са написали нито една научна работа или някакъв  друг научен труд, с които биха могли да се гордеят на татарски език.

Не само, (Европейските) караити, но и други нации, които използват езика на татарите не са написали книги със стойност. 
Дори ако тези книги са съществували между народите използващи татарски, (Европейските) караити не биха могли да се възползват от тези книги защото те не знаят татарската писменост, а за времето което е нужно да научат татарската писменост те могат да научат по-полезен и културен език.

Ето защо, сред (Европейските) караити езика на татарите се учи още от най-ранна възраст.
Преподаване на Божия закон и други религиозни предмети на татарски не носи полза, която би се получила от обучение на децата в по- културен език, който ще им позволи да придобият задълбочени познания в различни области на науката и изкуството, които са пряко написани на този език или в превод на този език от други културни езици.

Ако някои (Европейски) караити някога биха искали да проведат собствени изследвания върху езика на татарите или искат да напишат една литературна творба на този език, той /тя ще бъдат принудени да измислят много нови думи, защото езикът на татарите има много ограничен речников запас. 
Това не би имало смисъл за един учен или писател да публикуват творбите си единствено на татарски език, който се разбира само от много ограничен брой (Европейски) караити, особено когато книги, публикувани на руски език са разбираеми за хиляди читатели.

В отговор на въпроса с кой език (европейските) караити трябва да заменят татарският език не трябва да предизвиква никакви проблеми, защото този нов език, трябва да е език на културна нация, в която (Европейските) караитски общности в момента живеят.

Това означава, че караитите, които живеят в Руската империя трябва да се учат на руски език, така че те да представляват по-голямата част от караитите. 
Има много по-малки караитски общности, разпръснати в страни, които са разработени по-малко в културно отношение.

Замяната на татарски с от руски език, който може да препоръча конгреса на караитите, които живеят в Русия, ще се състои от следното.

Всяка (европейско) караитско семейство трябва да учи децата си да говорят предимно на руски език.

Целта на учението също трябва да бъде, да се научат други чуждестранни езици.

Божият закон и другите важни теми трябва да се преподават на караитските деца на руски език.

Всичката официална комуникация между (Европейските) Kaраити и Духовния съвет на караитите, например между хахам и караитската общност следва да се извършва единствено на руски език.

Духовният съвет на караитите  следва да предприеме всички възможни стъпки, за да се гарантира, че всички наши учебници, молитвени книги и други свещени книги трябва да бъдат публикувани на библейски иврит с паралелен текст на руски език.

Преводът на молитвени книги и свещени книги на руски език трябва да има положително влияние върху укрепването на религиозността на (Европейските) Kараити а също и на взаимоотношенията между членовете на отделните караитски общности.

В момента много от нашите кенаси (синагоги) са празни, дори и по време на големите празници. 
Това се дължи на голям брой (Европейски) Kaраити, които са забравили библейския иврит с течение на времето, който са научили в младостта си до голяма степен. 
Някои (Европейски) Kaраити дори не са го научили и поради тази причина те се чувстват неудобно в присъствието на единоверците си, които все още знаят как да се молят.

Дaвид M. Кокизов

Изявлението на редколегията: Тази тема, която почитаемият автор на тази статия отвори, особено се отнася до караитите живеещи в Кримските градовете, където мидраши продължават да бъдат учени на татарски език. Редакторите са напълно съгласни с желанията на преподобния Д. M. Кокизов, обаче ние вярваме, че  изкуствени интервенции не са необходими, защото езикът на татарите ще бъде изтласкан от живота на караитите естествено.